نوع وام را انتخاب نمایید

 1. مبلغ وام پرداخی 3 برابر موجودی سرمایه هر عضو می باشد
 2. درخواست مجدد وام پس از اتمام وام قبلی امکان پذیر است
  1. مبلغ وام ، ده برابرخالص دریافتی فیش حقوقی تا سقف30میلیون تومان می باشد
  2. برای افراد زیر 65 سال نیازبه ضامن نیست اما برای افراد مستمری بگیر و بازنشستگان بالای 65 سال ، نیاز به ضامن دارد
  3. درخواست مجدد وام پس از اتمام وام قبلی امکان پذیر است
  4. وام گیرنده نباید چک برگشتی و اقساط معوق درهیچ بانکی داشته باشد
  5. قسط اول وام ، بیمه ، هزینه های ابطال تمبر و سایر هزینه ها از کل مبلغ وام در هنگام پرداخت کسر می گردد